Meer scholen voor Brusselse kinderen

Tegen 2019 moeten er in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel minstens 3.000 plaatsen bijkomen. Om de capaciteit uit te breiden investeert de VGC in extra infrastructuur.
nieuwe gemeentelijke basisschool 'de Knipoog' uit Sint-Jans-Molenbeek  (foto ©VGC - fotograaf: Lander Loeckx)

 

3.000 extra schoolbanken tegen 2019

Ondanks grote investeringen in extra schoolbanken, blijft de vraag naar Nederlandstalig basisonderwijs nog altijd groter dan het aanbod. Dat heeft zowel te maken met de demografische groei als met de kwaliteit van het onderwijs dat geboden wordt. De VGC blijft dan ook investeren in een uitbreiding van de capaciteit van het basisonderwijs. Tussen 2014 en 2019 moeten er minstens 3.000 nieuwe plaatsen bijkomen in die gemeenten waar de druk het grootst is.

Ook de druk in het secundair onderwijs neemt toe. De VGC engageert zich voor de uitbouw van drie nieuwe campussen secundair onderwijs.

 

Taskforce Capaciteit Brussel

Sinds 2010 werkt de VGC aan een gerichte, systematische en goed gecoördineerde capaciteitsuitbreiding voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De ‘Taskforce Capaciteit Brussel’ speelt daarbij een centrale rol. In deze werkgroep worden alle infrastructuurdossiers besproken. Alle onderwijsnetten, het LOP Brussel BaO, AGIOn en de Vlaamse Gemeenschap maken er deel van uit.

De VGC zorgt voor extra middelen, naast de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap.
Criteria die de VGC hanteert om projecten op te starten zijn:

  • dringende lokale noden
  • evenwichtige geografische spreiding
  • realiseerbaarheid van het project
  • het evenwicht tussen de netten.

 

Hebt u een plan in gedachten? Meer informatie nodig?

Wilt u een dossier indienen voor capaciteitsuitbreiding? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Mattias Franssens (02 563 04 69 – mattias.franssens@vgc.be).

 

Voorbeelden

In de fotogalerij hieronder ziet u enkele van de vele gerealiseerde projecten.

Fotogalerij 
BSGO Toverbeek - Ganshoren
gemeentelijke basisschool Poelbos - Jette
gemeentelijke basisschool Sint-Joost-Aan-Zee (trap geeft toegang tot bijgebouwde verdieping)
gemeentelijke basisschool de Knipoog Sint-Jans-Molenbeek (foto Wouter Van Vaerenbergh)
vrije basisschool Heilige Familie Schaarbeek (foto Wouter Van Vaerenbergh)
vrije basisschool De Zenne Brussel-Laken (foto Wouter Van Vaerenbergh)
uitbreiding van Lutgardisschool Etterbeek: extra klassen in 'De 84'
school Nellie Melba in Anderlecht (foto Wouter Van Vaerenbergh)
school Spoor West in Anderlecht (foto Wouter Van Vaerenbergh)
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs