Lezen en leesbevordering: het aanbod van de Nederlandstalige bibliotheken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 20 Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken. Samen vormen ze één netwerk. Dit betekent dat u met één lidkaart terecht kan in al deze bibliotheken. Ook scholen kunnen er terecht.
logo van de Brusselse bibs

Alle basis- en secundaire scholen kunnen bij hun gemeentelijke bibliotheek terecht voor uiteenlopende activiteiten en diensten. Scholen maken gratis gebruik van de dienstverlening van de bibliotheken. Het activiteitenaanbod is doorgaans kosteloos.

 

Aanbod

De vaste dienstverlening van de bib bestaat uit:

  • uitleningen van boeken aan klasgroepen
  • introductiebezoeken op maat van de verschillende leeftijdsgroepen
  • inspiratie voor leeslijsten en boekenhoeken
  • Daisy-boeken voor kinderen en jongeren met leesproblemen
  • boekenpakketten op maat
  • toegang tot de persdatabank via de elektronische leeromgeving van de school.

Daarnaast bieden de bibliotheken een brede waaier aan leesbevorderende en taalstimulerende acties en projecten aan. Een greep uit het aanbod: de Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek, de Boekenbende aan Huis, de Kinder- en Jeugdjury, de Digitale Week, (meertalige) voorleesuurtjes, lezingen, workshops, en nog veel meer.

 

De Leeslijn

Sinds schooljaar 2016-2017 brengen de bibliotheken hun aanbod samen in de Leeslijn: een gemeenschappelijk en geïntegreerd leesbevorderingsprogramma met als doel om alle bestaande projecten en -activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen op de interesses en noden van de kinderen en jongeren.

 

Meer informatie

Op www.brusselsebibliotheken.be vindt u de contactgegevens en alle informatie over de activiteiten en de dienstverlening van de Brusselse bibliotheken.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding