Kwaliteitsvol uitrustingsmateriaal voor scholen

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft sinds 2006 subsidies aan Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel om hun uitrusting te vernieuwen. Ook dit jaar kunnen TSO en BSO scholen in tweede en derde graad een aanvraag indienen. Nieuw is dat de scholen met wetenschappelijke, technische, technologische en wiskundige studierichtingen in tweede en derde graad ASO en KSO eveneens in aanmerking kunnen komen. Tot slot kunnen scholen en organisaties binnen het Stelsel Leren en Werken eveneens een aanvraag binnenbrengen.
Leerling aan het werk met kwalitatieve uitrusting gesubsideerd door de VGC - Fotograaf: Lander Loeckx

Waarvoor?

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. Om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden zijn eigentijdse uitrustingsgoederen noodzakelijk zodat de leerlingen alle kansen krijgen om de nodige competenties te verwerven en zich makkelijker in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit.

De gevraagde materialen zijn zeer gevarieerd. Enkele voorbeelden: boormachines, smartboards, balies, werktafels, ovens, naaimachines, gasbranders, lastoestellen, bloeddrukmeters, multimeters …

Subsidieoproep

Momenteel loopt er geen subsidieoproep voor uitrustingsmaterialen. Er is wel een oproep specifiek voor ICT-materialen.

Fotogalerij 
foto van een klopper-mengelaar (tso-bso)
foto van een klopper-pennenbank (tso-bso)
foto van een slagschaar (tso-bso)
foto van een tafelboormachine (tso-bso)
foto van uitrusting  (tso-bso)
foto van werkbanken (tso-bso)
Multimeter
Ladders
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Gewoon secundair onderwijs
Leren en Werken