Kunst en cultuur voor scholen: aanbod gemeenschapscentra

De 22 Brusselse gemeenschapscentra hebben een gevarieerd aanbod voor de scholen met zowel grote als kleine theater-, dans-, film- en muziekvoorstellingen, en een uitgebreide kunsteducatieve werking: workshops, tentoonstellingen, rondleidingen in musea.
activiteit in GC de Kriekelaar

De gemeenschapscentra programmeren jaarlijks ongeveer 400 schoolvoorstellingen en een 850-tal workshops voor het Nederlandstalige basisonderwijs in Brussel. Enkele centra hebben ook een aanbod voor het secundair onderwijs.

Afhankelijk van de activiteit zijn er lesmappen, lessuggesties en nabesprekingen om verder te werken in de klas, of is er een educatieve omkadering.

 

Meer informatie

De website N22 biedt een overzicht van de schoolvoorstellingen en -workshops van de gemeenschapscentra.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs