Klas in Actie

Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen hier een subsidie voor aanvragen.
Kinderen in klas

De activiteiten moeten passen binnen de vastgelegde thema’s:
• burgerschapseducatie
• mediawijsheid
• studiekeuze
• ondernemerschap
• STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)
• milieueducatie
• cultuureducatie
Alle leerlingen van een klas moeten aan de activiteiten kunnen deelnemen.

De subsidie is er voor alle leerlingen van de derde kleuterklas tot en met de eerste graad van het secundair onderwijs.

Scholen dienen vanaf 15 augustus hun jaarlijkse aanvraag in via het subsidieloket van de VGC.
'Klas in Actie' vervangt het subsidiereglement ‘educatieve initiatieven’.

Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs