KANS - Centraal Meldpunt Brussel

KANS zoekt samen met leerlingen, ouders, scholen en professionele hulpverleners naar de meest passende ondersteuning voor leerlingen om schooluitval te voorkomen.
logo KANS CMB

Wie zijn wij?

KANS is een netoverstijgende CLB-werking die het bestaande aanbod rond schooluitval vlotter toegankelijk wil maken.

 

Informatie- en kenniscentrum

KANS CMB is een informatiecentrum waar iedereen terecht kan met vragen over het bestaande aanbod van trajecten die schooluitval trachten te voorkomen. KANS CMB biedt ook een consultfunctie aan: iedereen kan contact opnemen om een casus te bespreken, om van daaruit te bekijken of een aanmelding voor een traject zinvol is. Dat geldt niet alleen voor hulpverleners, scholen en netwerkpartners. Ook leerlingen en ouders kunnen steeds langskomen of meer informatie vragen.

 

Trajecten op maat

KANS CMB staat in voor ‘trajecten op maat’, dat wil zeggen dat samen met leerlingen, ouder(s), school, CLB en eventueel andere partners op zoek wordt gegaan naar het meest passende traject.

 

Meer info

kans.brussels

02/313.99.11

info@kans.brussels

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Lager onderwijs