Jump naar Werk: goed voorbereid van de schoolbanken naar de werkvloer

‘Jump naar Werk’ wil de overgang van school naar arbeidsmarkt vergemakkelijken door jongeren tijdig te informeren. Voor leerlingen die de overstap van school naar werk zullen maken, heeft ‘Jump naar Werk’ een uitgebreid informatiepakket.
Logo Jump naar Werk

Vormingssessies

'Jump naar Werk' informeert laatstejaars secundair onderwijs (met prioriteit voor TSO en BSO) over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt nadat ze afgestudeerd zijn. 

In vijf sessies van een halve dag krijgen ze op een interactieve manier informatie over werk en zelfstandig ondernemen.

  • Welke arbeidsattitudes en sociale vaardigheden kan je oefenen als voorbereiding op solliciteren, stage en werk?
  • Wat zijn rechten en plichten van werknemers?
  • Wat zijn de verwachtingen van werkgevers?
  • Hoe een eigen cv en portfolio opbouwen? Wat is de rol van Actiris, VDAB en de Werkwinkel?
  • Hoe kan je sociale media gebruiken?

Doelstelling is om jongeren uit de derde graad secundair onderwijs hun eigen positie op de Brusselse arbeidsmarkt beter te laten inschatten. Tegelijk leren ze verschillende belangrijke dienstverleningen kennen zoals de werkwinkel, de vakbonden en Actiris.

Bezoek aan bedrijven

In het kader van ‘Jump naar Werk’ worden ook bedrijfsbezoeken georganiseerd, op maat van de deelnemende klassen. 

Bedrijven die interesse hebben om laatstejaarsleerlingen over de vloer te krijgen, kunnen contact opnemen met Tracé Brussel.

Didactisch pakket voor leraren

Voor leerkrachten bestaat er een didactisch pakket met oefeningen, infofiches van de instanties die de leerlingen bezoeken en een lijst met links naar nuttige websites. Aan de hand van deze informatie kunnen leerkrachten de workshops klassikaal voorbereiden en extra lessen uitwerken, op maat van de leerlingen.

Partners

‘Jump naar Werk’ is een project van Tracé Brussel, met steun van de VGC en Actiris , en in nauwe samenwerking met de Brusselse werkwinkels, VDAB, de CLB’s en de sociale partners.
De vormingssessies worden georganiseerd samen met ACTIRIS, de Brusselse Werkwinkel en de vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB). Zowel BECI, UNIZO als VOKA maken een bezoek aan een relevant bedrijf in de buurt mogelijk.

Meer informatie

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Gewoon secundair onderwijs