Inspiratiedag Brede School 29 april 2014: het verslag

Meer dan 200 geïnteresseerden namen op 29 april 2014 deel aan de inspiratiedag over Brede School. Op het programma stonden informatieve sessies, thematische wandelingen en bezoeken aan Brusselse Brede Scholen.
Visueel verslag van de Inspiratiedag Brede School

 

Inspireren en leren van elkaar

Doel van de Inspiratiedag Brede School in Bronks was: ‘inspireren’ en ‘leren van elkaar’. Dat gebeurde in interactieve sessies over breed leren, ouderbetrokkenheid, meertaligheid en kansarmoede.

Bovendien konden de deelnemers een kijkje gaan nemen in vier Brusselse Brede Scholen: Sint Joost (Sint-Joost-ten-Node), Buiten de Lijntjes (Brussel-Stad), BroM (Sint-Jans-Molenbeek) en Bres (Jette) zetten hun deuren open. Tussen de sessies en de wandelingen door was er ruim de tijd voor uitwisseling en informele gesprekken.

 

Powerpoints, foto’s en filmpjes

Het verslag van de Inspiratiedag Brede School staat intussen online op www.onderwijscentrumbrussel.be en op www.bredeschool.org. U vindt er de powerpoints van de sessies, foto’s en filmpjes.

De inspiratiedag was een samenwerking tussen het Onderwijscentrum Brussel, het Steunpunt Diversiteit en Leren, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding