Inspiratiedag Brede School 28 april 2015: het verslag

Meer dan 150 geïnteresseerden namen op 28 april 2015 deel aan de inspiratiedag over Brede School in Kent en Brussel. De deelnemers kregen uitleg over het GAMES-project, de resultaten en gingen in dialoog met experts uit Brussel en Kent.
Deel van het verslag Inspiratiedag Brede School april 2015 door Visual Harvesting

Internationale samenwerking

Het Onderwijscentrum Brussel, het GO! (Gemeenschapsonderwijs) en 4 Brusselse Brede Scholen werkten de afgelopen jaren samen met partners uit Kent, Engeland voor het GAMES-project. Op 28 april 2015 werd het project afgesloten met een inspiratiedag.

Powerpoints, foto's, film

Het verslag van de Inspiratiedag Brede School staat intussen online op de website van het GAMES-project. U vindt er de film van het GAMES-project, de powerpoints van de sessies en het getekende verslag van Visual Harvesting. (Update 2019: het verslag is niet meer online beschikbaar)

Bijhorende documenten 
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding