Inschrijven in Brussel: publicaties 2019-2020

De VGC voert jaarlijks campagne om ouders te informeren over de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, en dit in samenwerking met het LOP Brussel Basisonderwijs.
inschrijveninbrussel.be kleuter- lager en secundair onderwijs schooljaar 2019-2020

De informatie over de inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 vindt u terug op www.inschrijveninbrussel.be. De brochures en affiches verstuurt de VGC vanaf eind augustus. Daarnaast maken webbanners en advertenties ook deel uit van de campagne.

 

Brochures

Affiches

 

Webbanners

 

Advertenties

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs