Initiatieven buitenschoolse opvang (IBO): opvang van schoolkinderen erkend door Kind en Gezin

IBO’s vangen kinderen op (voor en) na schooltijd, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes. De VGC ondersteunt Nederlandstalige IBO’s in Brussel op verschillende manieren: opstart nieuwe werkingen, buurtgericht werken, vormingen binnen het aanbod van Opgroeien in Brussel...
Foto IBO De Puzzel ©VGC - fotograaf Lander Loeckx

Brusselse IBO’s

Adressen van vestigingsplaatsen van Brusselse IBO’s zijn te vinden op de site van Kind en Gezin
Bekijk het vormingsaanbod (open aanbod en op maat) van Opgroeien in Brussel. IBO’s kunnen onder andere vormingen volgen over inclusie, moeilijk gedrag, omgaan met nieuwe media, yoga en nog veel meer.

Meer informatie?

Contacteer het IBO met een vestigingsplaats in uw buurt.
Contacteer de VGC – administratie, entiteit Gezin: 02 563 03 76 of gezin@vgc.be

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs