Huis van het Nederlands Brussel ondersteunt scholen

Het Huis van het Nederlands Brussel helpt scholen om hun communicatie beter af te stemmen op hun doelpubliek. Dat publiek is immers niet altijd even Nederlandskundig. De VGC financiert daarom een project ‘Nederlands voor ouders'.
logo Huis van het Nederlands Brussel

Nederlands voor ouders

In Brussel moeten Nederlandstalige scholen en onderwijsorganisaties vaak communiceren met anderstalige ouders. En dat is niet altijd makkelijk.

Het Huis van het Nederlands helpt om de communicatie tussen school en ouders te vergemakkelijken.

  • Vraag het Huis van het Nederlands om de ouders een infosessie te geven over waar en hoe je in Brussel Nederlands kan leren en oefenen;
  • start een conversatie- of activiteitengroep op school voor ouders die Nederlands willen oefenen;
  • werk samen met het Huis van het Nederlands aan de communicatie van de school in Duidelijk Nederlands, een aanbod van workshops op maat van de school.

Daarnaast ontwikkelde het Huis samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) ook een gids ‘Duidelijk Nederlands op school’. De gids bestaat in 2 versies: een voor basis- en een voor secundaire scholen. In mei 2019 ontvingen alle leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een exemplaar. Bijbestellen kan via de website van het Huis van het Nederlands Brussel.

Meer informatie?

Nederlands voor ouders maakt deel uit van het geïntegreerde ondersteuningsaanbod 'ouderbetrokkenheid en taal' voor basisscholen, in samenwerking met Brusselleer, het Huis van het Nederlands en het Onderwijscentrum Brussel.

Lees er meer over het ondersteuningsaanbod ouderbetrokkenheid voor basisscholen op www.onderwijsinbrussel.be/ouderbetrokkenheid.

Meer informatie: www.huisnederlandsbrussel.be/nederlandsvoorouders
Vragen voor ondersteuning kunt u richten aan: info@huisnederlandsbrussel.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken