Huis van het Nederlands Brussel ondersteunt scholen

Het Huis van het Nederlands Brussel helpt scholen om hun communicatie beter af te stemmen op hun doelpubliek. Dat publiek is immers niet altijd even Nederlandskundig. De VGC financiert daarom een project ‘Nederlands voor ouders'.
logo Huis van het Nederlands Brussel

Nederlands voor ouders

In Brussel moeten Nederlandstalige scholen en onderwijsorganisaties vaak communiceren met anderstalige ouders. En dat is niet altijd makkelijk.

Het Huis van het Nederlands helpt om de communicatie tussen school en ouders te vergemakkelijken.

Meer informatie?

Nederlands voor ouders maakt deel uit van het geïntegreerde ondersteuningsaanbod 'ouderbetrokkenheid en taal' voor basisscholen, in samenwerking met Brusselleer, het Huis van het Nederlands en het Onderwijscentrum Brussel.

Lees er meer over op www.onderwijsinbrussel.be/ouderbetrokkenheid.

Meer informatie: www.huisnederlandsbrussel.be/nederlandsvoorouders
Vragen voor ondersteuning kunt u richten aan: info@huisnederlandsbrussel.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken