Het Huis van het Nederlands Brussel

Volwassenen informeren over en doorverwijzen naar de meest geschikte les NT2 (‘Nederlands tweede taal’): dat is de basisopdracht van het Huis van het Nederlands Brussel. Het Huis is dé expert op het vlak van ‘Nederlands als tweede taal’ in Brussel. De VGC schakelt het Huis in als partner voor kwaliteitsondersteuning van taallessen Nederlands voor volwassenen en voor promotie van het Nederlands in Brussel.
logo Huis van het Nederlands Brussel

 

Doorverwijzen naar NT2-lessen

Bezoekers informeren over en doorverwijzen naar de meest geschikte les NT2 (‘Nederlands tweede taal’) is een belangrijke opdracht voor het Huis van het Nederlands. In Vlaanderen en Brussel zijn er in totaal acht Huizen van het Nederlands.

De Huizen geven zelf geen les, maar ze bepalen via een aantal tests voor elke bezoeker welke cursus of welk traject het meest geschikt is. Ze verwijzen kandidaat-cursisten dan door naar een NT2-school die die specifieke cursus aanbiedt.

 

Taalpromotie en kwaliteitsondersteuning 

Het Brusselse Huis van het Nederlands krijgt daarnaast nog bijkomende opdrachten van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:

  • Taalpromotie: Brusselaars stimuleren en drempels verlagen om Nederlands te leren, te oefenen of te gebruiken
  • Kwaliteitsondersteuning van taalleren: om scholen te helpen de lessen nog beter af te stemmen op de Brusselse situatie, ondersteunt het Huis organisaties die een aanbod ‘Nederlands tweede taal’ aanbieden of die NT2-lessen willen organiseren.

 

Het Huis van het Nederlands Brussel en de VGC

Het Huis van het Nederlands Brussel is door de Vlaamse Gemeenschap aangeduid als partner voor de coördinatie van taallessen ‘Nederlands tweede taal’. Voor de VGC is het Brusselse Huis de partner bij uitstek voor acties die gericht zijn op Nederlands voor volwassenen.

Enkele voorbeelden van projecten die het Huis van het Nederlands in opdracht van de VGC uitwerkte voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs:

  • Nederlands op de opleidingsvloer: taaldrempels wegwerken en taalleerkansen creëren
  • Op eigen houtje Nederlands leren: de Taalgarage
  • Ondersteuning NT2-scholen
  • 'Nederlands voor ouders’ voor schoolteams: het team krijgt tips om duidelijker te communiceren met anderstalige ouders in gesprekken, in brieven … 
  • 'Babbelschool': organisatie van activiteiten op school waar anderstalige ouders samenwerken met Nederlandstalige ouders en op die manier hun Nederlands op een leuke, laagdrempelige manier oefenen
  • De opvolging en invulling van het alfabetiseringsplan van de VGC, samen met Brusselleer en andere instellingen voor volwassenenonderwijs
  • Taalkot
  • ...

Onderaan op deze pagina, in de rubriek 'Resultaten', vindt u meer informatie over een aantal lopende projecten binnen het Huis van het Nederlands waar scholen en opleidingsorganisaties gebruik van kunnen maken.

Omgekeerd is de VGC ook voor het Huis van het Nederlands Brussel een partner. Zij is decretaal vertegenwoordigd in de bestuursorganen van het Huis en ondersteunt de organisatie op verschillende vlakken.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding