Gratis verzekering voor vrijwilligerswerk op en rond de school

Het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk biedt een gratis verzekering aan voor vrijwilligerswerk in Brussel en Vlaanderen. Deze verzekering kan handig zijn als uw schoolpolis geen dekking biedt voor bijvoorbeeld activiteiten van ouders in en rond de school, of als leerlingen buiten schooltijd activiteiten organiseren.
foto: cursisten in overleg voor opdracht (foto Lander Loeckx)

 

Voor wie?

De focus op ligt op feitelijke verenigingen, startende vzw’s en vzw’s zonder personeel. Ook vrijwilligersorganisaties in Brussel met een Nederlandstalige werking kunnen er gebruik van maken.

 

Meer info

vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding