Gezonde school: het aanbod van Logo Brussel

Het team van Logo Brussel ondersteunt scholen om hun gezondheids- en welzijnsbeleid uit te werken. Daarvoor werkt Logo samen met Brusselse partners, zoals het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel. Het Logo- aanbod is complementair aan de ondersteuning van de CLB’s en de scholengemeenschappen.
Logo brussel

Enkele voorbeelden van dienstverlening:

  • educatieve materialen uitlenen: materiaal over tabakspreventie, gezonde voeding en beweging, middelengebruik, preventie van depressie en zelfdoding, relaties en seksualiteit, sociale vaardigheden, welbevinden
  • info en adviesgesprek over beleidsmatig werken rond gezondheid
  • een adviesgesprek met tips om met jongeren in de klas over gezondheidsthema’s te praten.

Subsidie aanvragen

Wilt u met uw school een subsidie voor projecten over gezondheidsbevordering of preventie aanvragen? Bijvoorbeeld over voeding, beweging, tabak, drugs, relaties, algemeen welzijn? Logo Brussel begeleidt scholen bij het opstellen van deze projectaanvragen.

Meer informatie

Logo Brussel maakt deel uit van de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin van de VGC-administratie.

De verschillende initiatieven vindt u op logobrussel.be.

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken