Educatief aanbod: Videokunst

Ontdek wat 'Videokunst' voor uw school kan betekenen.
Videokunst

Thema

Filmen

Korte omschrijving

Het educatieve aanbod Videokunst basisonderwijs Brussel stimuleert leerlingen van de derde graad basisonderwijs in het zelf maken van een videofilm. Zo goed als alle leerlingen kennen filmpjes op YouTube. Het zijn soms leuke filmpjes, maar het is zelden videokunst. Initia wil aansluiten bij de YouTube-cultuur van de leerlingen, maar tegelijkertijd hun aandacht vestigen op videokunst.

Het zelf maken van videokunst vereist kennis en een aantal vaardigheden die ze (videokunstenaar en praktisch filosoof) bij de leerlingen willen aanboren. Daarbij gebruikt Initia de methodiek van creatief denken (ontleend aan praktisch filosoferen) in combinatie met creatief handelen (ontleend aan de kunst). In ons huidige digitale tijdperk zijn creatief denken en in staat zijn om out of the box te denken van wezenlijk belang voor de autonome persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Doelgroep

Lager onderwijs

Locatie

Initia vzw
Blaesstraat 261
1000 Brussel
www.initia.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon lager onderwijs
Lager onderwijs