Educatief aanbod van de 22 Brusselse gemeenschapscentra

De scholenwerking van de 22 Brusselse gemeenschapscentra biedt een divers en ruim educatief programma over verschillende thema's.
Brusselse gemeenschapscentra

Thema

Kunst- en cultuur

Korte omschrijving

De gemeenschapscentra maken voor hun scholenwerking bovendien gebruik van uiteenlopende methodieken. Het educatief aanbod omvat meer dan 800 workshops, stads- of natuurwandelingen, theaterinleidingen of nabesprekingen, bezoeken aan musea of rondleidingen op tentoonstellingen. De gemeenschapscentra werken daarvoor samen met verschillende partners. De jeugdprogrammatoren maken een programma op maat van de scholen in hun buurt. Op hoofdstedelijk vlak werken ze samen in de commissie Scholenwerking voor bovenlokale projecten.

Doelgroep

Locatie

De Brusselse gemeenschapscentra
www.n22.brussels/scholenwerking

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs