Educatief aanbod: MUS-E

Ontdek wat 'MUS-E' voor uw school kan betekenen.
MUS-E

Thema

Kunst

Korte omschrijving

Het kunsteducatieve aanbod van MUS-E Belgium richt zich naar de lagere scholen, vooral naar scholen met een multicultureel publiek of kansengroepen.

MUS-E is een platform voor kunstenaars en co-creatie, en schept een open kader waarbinnen de individuele kunstenaar zijn/haar sociaal en maatschappelijk engagement naar een langdurig kunst(educatief) traject kan vertalen, waar actieve kunstbeleving, creatieve uitdrukking en verbeelding centraal staan. 

Verbeelding bouwt bruggen. Inherent aan de MUS-E praktijk is het bouwen van bruggen door middel van dialoog en verbeelding. Binnen de MUS-E werking worden verbindingen gemaakt tussen kinderen en volwassenen, scholen en buurten, de kunstwereld, het onderwijs en andere sectoren.

Doelgroep

Lager onderwijs

Locatie

MUS-E Belgium vzw
Reebokstraat 28
1000 Brussel
www.mus-e.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon lager onderwijs
Lager onderwijs