Educatief aanbod: MOEV

Ontdek wat MOEV voor jouw school kan betekenen.
MOEV

Thema

Bewegen

Korte omschrijving

Het aanbod van MOEV (voorheen SVS) bestaat uit sport- en bewegingsactiviteiten die via de school worden aangeboden, aanvullend op de lessen Lichamelijke Opvoeding. Doelstelling is om alle leerlingen uit het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs aan te moedigen om levenslang te sporten en te bewegen. De activiteiten vinden plaats tijdens en aansluitend op de schooluren.

Doelgroep

Lager onderwijs en secundair onderwijs

Locatie

MOEV vzw
Janseniusstraat 47
3000 Leuven
www.schoolsport.be

;

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Lager onderwijs