Educatief aanbod: ABC-Huis

Ontdek wat 'ABC-Huis' voor jouw school kan betekenen.
ABC-Huis

Thema

Kunst

Korte omschrijving

Ontdek "Studio Visual Music”, over de relatie tussen beeld en muziek. Het aanbod omvat:

  • Dagbezoeken: kinderen exploreren het huis onder begeleiding van een ABC-gids.
    Dit is een aanbod voor 2de kleuterklas - 6de secundair
  • Projectweken: een klas komt gedurende 10 dagen “naar school” in het ABC-huis.
    Vertrekkende vanuit de mogelijkheden van Studio Visual Music werkt ABC samen met de klasleerkracht themaweken uit waarin een associatieve en vakoverschrijdende benadering van het curriculum centraal staat. Volgend schooljaar wil ABC extra aandacht besteden aan scholen voor buitengewoon onderwijs en beroeps- en technisch secundair.
    Doelgroep: 1ste leerjaar - 6de secundair

Doelgroep

Lager onderwijs en secundair onderwijs

Locatie

Art Basics for Children (ABC) vzw
Gaucheretplein 13
1030 Brussel (Schaarbeek)
www.abc-web.be

p;

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Lager onderwijs