Educatief aanbod

De VGC ondersteunt organisaties met een educatief aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Samen met aanbieders wil de VGC samenwerken aan optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Het overzicht maakt je wegwijs in het veelzijdige, uitgebreide aanbod aan activiteiten voor kleuter, lager en secundair onderwijs.

Aanbod kleuteronderwijs

Boerderij Circus op school! Kookmet

   

Aanbod lager onderwijs

ABC-huis DialoogMUS-E

Bouwstof

Aanbod lager en secundair onderwijs

ABC-huis Ik zeg niks Muzeum

Beletterd & betekend Studio Bronks

Circus op school!Kookmet Beeldspraak

Stadsverkenning Brussel Studio GloboFilem'on

     

 

Aanbod secundair onderwijs

Kras Youca Action Day Brussel anders bekeken
Oogkleppen af!   
   

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs