De VGC ondersteunt scholen bij hun leesbeleid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil kinderen en jongeren meer aan het lezen zetten. Met de verschillende initiatieven wil de VGC het Nederlandstalig onderwijs in Brussel extra ondersteunen in de meertalige en grootstedelijke context van de stad.
Lezende kinderen © VGC - fotograaf Lander Loeckx

Bevraging leesbeleid op school

Begin 2020 organiseerde het Onderwijscentrum Brussel (OCB) een bevraging bij scholen en externe deskundigen naar het gebruik en de beschikbaarheid van leesmateriaal in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Uit dit onderzoek volgden aanbevelingen, waaronder:

  • Investeer in de aankoop/het ter beschikking stellen van boeken/leesmateriaal op school en de inrichting en inkleding van leesruimte(s) op school.
  • Ontwikkel leesbevorderingsactiviteiten binnen een krachtig leesbeleid in nauwe samenwerking met partners, in het bijzonder de bibliotheken.

Enkele van de volgende initiatieven zijn een rechtstreeks antwoord op deze aanbevelingen.

 

Subsidies voor een stimulerende leesomgeving

Een stimulerende leesomgeving begint op school met een actuele, uitgebreide en gevarieerde boekencollectie, die aansluit bij de leefwereld en de interesses van jongeren. Scholen kunnen een subsidie krijgen waarmee ze boeken, strips, luisterboeken of e-readers kunnen aankopen maar ook een gezellig leeshoekje inrichten op school of de speelplaats.

Mobiel leesmeubel

Om scholen te helpen bij de inrichting van een leeshoek ontwerpt vzw FIX, een organisatie die laaggeschoolden een opleidingstraject en praktijkervaring biedt, een mobiel leesmeubel. Scholen die een subsidie stimulerende leesomgeving ontvangen, kunnen via de VGC gratis een mobiel leesmeubel van vzw FIX aanvragen.

Lees hier hoe u de subsidie kan aanvragen en in aanmerking komt voor een mobiel leesmeubel.

 

Leesrijk Brussel

De Vlaamse Gemeenschap lanceerde midden 2020 de projectoproep ‘Lezen op School’ met als doel kwaliteitsvolle leesomgevingen en leesstimulerende activiteiten op te zetten op school voor kinderen en jongeren uit het basis- en secundair onderwijs in samenwerking met de openbare bibliotheek.

De VGC stapte mee in de oproep: het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) dienden het project ‘Leesrijk Brussel’ in. Resultaat: samen met de bibliotheken startte het OCB in oktober 2020 de begeleiding van 40 scholen die zich kandidaat stelden. Op basis van de ‘Leesscan’ van Hogeschool Odisee worden leesstimulerende activiteiten met externe partners uitgewerkt op maat van de school.

 

Het OCB ondersteunt

Het OCB heeft in haar reguliere ondersteuning en vorming heel wat aandacht voor krachtig leesonderwijs. Dit aanbod ondersteunt scholen en leerkrachten in leesdidactiek en leesbeleid.

Lees meer over de ondersteuning, vormingen, uitwisselingen en onderwijsbibliotheek.

 

Het aanbod van de Nederlandstalige bibliotheken

Alle basis- en secundaire scholen kunnen bij hun gemeentelijke bibliotheek terecht voor uiteenlopende activiteiten en diensten. Scholen maken gratis gebruik van de dienstverlening van de bibliotheken. De vaste dienstverlening van de bib bestaat uit:

  • uitleningen van boeken aan klasgroepen
  • introductiebezoeken op maat van de verschillende leeftijdsgroepen
  • inspiratie voor leeslijsten en boekenhoeken
  • Daisy-boeken voor kinderen en jongeren met leesproblemen
  • boekenpakketten op maat
  • toegang tot de persdatabank via de elektronische leeromgeving van de school.

Daarnaast bieden de bibliotheken een brede waaier aan leesbevorderende en taalstimulerende acties en projecten aan. Een greep uit het aanbod: leenfaciliteiten voor leerkrachten op maat, de Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek, de Boekenbende aan Huis, de Kinder- en Jeugdjury, (meertalige) voorleesuurtjes, lezingen, workshops, en nog veel meer.

 

De Leeslijn

De Leeslijn is een gemeenschappelijk leesbevorderingsprogramma van de Brusselse bibliotheken dat alle projecten en -activiteiten zo goed mogelijk afstemt op de interesses en noden van de kinderen en jongeren.

Op www.brusselsebibliotheken.be vindt u de contactgegevens en alle informatie over de activiteiten en de dienstverlening van de Brusselse bibliotheken.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs