De tienerschool: een nieuw onderwijsconcept

In oktober 2016 stelde de VGC samen met Brusselse schoolbesturen een nieuw onderwijsconcept voor: de tienerschool. Vier jaar in de lagere school, vier jaar in de tienerschool en vier jaar in het secundair onderwijs. Dit verlaagt de overstap van lager naar secundair onderwijs.
de toekomstige tienerschool in Anderlecht: in de voormalige kerk van Scheut in Anderlecht (foto: ©googlemaps)

 

Wat is een tienerschool?

De structuur van ons onderwijs bestaat uit enkele jaren kleuterschool, zes jaar lagere school en zes jaar middelbare school. De tienerschool doorbreekt die structuur. Leerlingen zullen vier jaar doorbrengen in het lager onderwijs, vier jaar in de tienerschool en vier jaar in het secundair onderwijs. Op die manier wordt de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weggewerkt.

De tienerschool sluit aan bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is dan ook de bedoeling om volop in te spelen op de noden, interesses en talenten van deze leeftijdsgroep.

 

Waarom een tienerschool?

Ervaring en onderzoek leert dat jongeren bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs met heel wat uitdagingen worden geconfronteerd. Niet alleen bij de overstap zelf, maar ook bij het voorafgaande keuzeproces. Zo bepaalt de sociale herkomst en de migratieachtergrond van een leerling mee de studie- en schoolkeuze. Ook doet de grootste toename van schoolachterstand zich voor tussen het zesde leerjaar lager onderwijs en het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Leerlingen hebben het dus niet alleen moeilijk met het keuzeproces, maar ook met de aanpassing wanneer ze in het secundair onderwijs terechtkomen.

De tienerschool probeert met een doorlopende aanpak en leerlijn de breuklijn tussen het lager en het secundair onderwijs weg te werken. Leerlingen worden er vier jaar door hetzelfde team begeleid. Dit biedt hen de nodige continuïteit en maakt een sterke opvolging door het schoolteam mogelijk. Door in te zetten op talentontwikkeling en keuzevaardigheden worden de leerlingen voorbereid op een onderbouwde studiekeuze wanneer ze doorstromen naar de tweede graad van het secundair onderwijs.

 

De tienerschool en Brussel

De tienerschool biedt kansen aan alle leerlingen. Daarnaast speelt ze ook in op de Brusselse context. Heel wat leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben een migratieachtergrond of komen uit een kwetsbaar gezin. Bovendien groeien leerlingen in de Brusselse scholen grotendeels meertalig op. Het taalniveau dat de jongere bereikt in het zesde leerjaar speelt een belangrijke rol in de oriëntatie voor het secundair onderwijs. Maar de taalvaardigheid van de Brusselse leerlingen evolueert ook na het zesde leerjaar sterk. Zo krijgen ze in de nieuwe structuur meer tijd om de schooltaal te verwerven.

 

Wie kwam op dit idee?

De tienerschool is geen nieuw concept en bestaat al in Nederland. In België is op 1 september 2016 een gelijkaardig project van start gegaan in Genk in de Teslamiddenschool. Voor Brussel is het wel een primeur.

Het initiatief komt van enkele Brusselse katholieke schoolbesturen (de vzw Instituut van de Heilige Familie in Schaarbeek en de Anderlechtse vzw Sint-Goedele Brussel), in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

Waar komen de tienerscholen?

De schoolgebouwen zijn er al. De Heilige Familie vestigt haar tienerschool, onderdeel van een nieuwe basis- en secundaire school, in een voormalige Renaultgarage in de Gallaitstraat. De vzw Sint-Goedele zal de kerk Sint-Vincentius a Paulo, beter bekend als de kerk van Scheut aan de Ninoofsesteenweg, omvormen tot een school. De site omvat behalve het kerkgebouw met de opvallende toren ook een pastorie en bijgebouwen.

 

Wanneer start het project?

De school in Anderlecht opent op 1 september 2018 de deuren en biedt plaats aan zo'n 700 leerlingen. Twee jaar later, op 1 september 2020, opent in Schaarbeek de tweede tienerschool. Een stuurgroep werkt momenteel het curriculum uit voor beide tienerscholen. In de stuurgroep zetelen naast de twee vzw’s ook de VGC-administratie en Schoolmakers, een organisatie die scholen begeleidt bij veranderingsprocessen.

De tienerschool wordt intensief ondersteund door het Onderwijscentrum Brussel (OCB). Het OCB streeft al jaren op verschillende manieren naar maximale ontwikkelingskansen voor de leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het innovatieve karakter van de tienerschool sluit hierbij aan. Het OCB zet ook heel specifiek in op deze leeftijdsgroep. Zo bieden ze bijvoorbeeld  een intervisie ‘onderwijs aan tieners’ aan.

 

Informatief filmpje

BrusselseTienerschool from Vlaamse Gemeenschapscommissie on Vimeo.

 

Tienerschool in de pers

 

 

Bijhorende documenten 
AttachmentSize
PDF icon 2016-VGC-Concepttekst-Tienerschool.pdf183.97 KB
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Gewoon secundair onderwijs
Lager onderwijs