Coördinerende verenigingen ondersteunen VGC-beleid

De VGC maakt werk van een onderwijsbeleid dat zicht toespitst op de Brusselse en grootstedelijke context van de hoofdstad. Ze wil samenwerking tussen de verschillende onderwijsnetten bevorderen. Daarom subsidieert ze organisaties die de coördinatie van deze onderwijsnetten op zich nemen.

Vinger aan de pols

De coördinerende verenigingen houden de vinger aan de pols bij de onderwijsverstrekkers in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel. Ze ondersteunen het VGC-beleid door de signaalfunctie die ze vervullen vanuit hun netwerk of onderwijsnet. Daarnaast verzamelen deze organisaties relevante informatie en stellen die ter beschikking aan de VGC.

Deze coördinerende organisaties:

  • geven advies, om de VGC-beleidsdoelstellingen en –beslissingen te onderbouwen;
  • doen suggesties voor nieuwe initiatieven;
  • bieden ondersteuning aan scholen bij hun deelname aan VGC-initiatieven;
  • geven stimulansen bij good practices en uitwisseling.
     

Welke organisaties?

De verenigingen die de VGC subsidieert als ‘coördinerende vereniging’ zijn de volgende:

  • KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) voor het gesubsidieerd vrij onderwijs;
  • Scholengroep Brussel voor het gemeenschapsonderwijs;
  • OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten - het zgn. Brusselplatform) voor het gemeentelijk onderwijs.
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Leren en Werken
Volwassenenonderwijs