BuitenSpel vernieuwt speelplaats van de Sint-Paulusschool in Ukkel

Met de nieuwe speelplaats wil de school fantasie én spel stimuleren bij de leerlingen. Met de Buitenspel-subsidie kon ze, om dat doel te bereiken, infrastructuurwerken laten uitvoeren en materialen aankopen. Is de school in die doelstelling geslaagd? Oordeel zelf!

In verschillende speelzones kunnen kinderen terecht voor verschillende soorten spel. Daardoor neemt verveling op de speelplaats af, wat een veilig en aangenaam gevoel bevordert. Tegelijk is de speelplaats een belangrijke aanvulling geworden op de lessen die in de klas plaatsvinden.

De kleuters hebben een aparte speelplaats gekregen waardoor ze minder gestoord worden door de grotere leerlingen. Die moeten in hun spel ook minder rekening houden met de kleintjes. Voor beide groepen een voordeel. De afbraak van een in onbruik geraakte kapel - een ingrijpende wijziging! - maakte een aparte kleuterspeelplaats mogelijk.

De nieuwe speelplaatswerking en de visie erover zijn het resultaat van een overleg tussen de directie, leerkrachten, en leerlingen en ouders.

Meer foto’s van de nieuwe speelplaats? Kijk in de fotogalerij onderaan op deze pagina.

voor: kapel neemt ruimte in op speelplaats - na: kapel is afgebroken, extra speelruimte na

voor: klassieke speelplaats zonder speeltoestellen voor - na: speelplaats met onder meer zithoek en rubberen tegels

voor: klassieke speelplaats zonder speeltoestellen - na: speelplaats met kruiptunnel en voetbalterreintje

voetbal- en basketbaldoel op de vernieuwde speelplaats (voor-na)

Fotogalerij 
globaal zicht op vernieuwde kleuterspeelplaats
globaal zicht op vernieuwde kleuterspeelplaats
hinkelpad in een smallere doorgang
zone met kunstgras en een zitbank in de vorm van een rups
klimmuur
binnenzicht van een klimtoren
draaiwielen (in de vorm van een roer)
speeltuig in de vorm van een trein onder afdak
klimtoren in hout
straatnaambord met opschrift 'speelstraat Sint-Paulusschool'
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs