BuitenSpel vernieuwt een eerste deel van de speelplaats van basisschool De Iris

Basisschool De Iris verbouwt haar school in functie van uitbreiding en zal hierbij ook haar speelplaats volledig renoveren. Omdat tijdens de verbouwingswerken de speelplaats niet beschikbaar is, heeft de school de werken aan de buitenruimte opgesplitst in twee delen. Zo werd in een eerste fase een voormalige groene strook omgebouwd tot een speelbos.
Speelbos basisschool De Iris

Vandaag kunnen de kinderen zich uitleven in het speelbos. Ze kunnen zich volledig laten gaan op verschillende uitdagende spelelementen. Zo werd er een duikelrek geplaatst en kunnen de kinderen hun evenwicht uittesten op de evenwichtsbalk. Wie het graag rustiger heeft, kan terecht in enkele rustige hoekjes.

In het speelbos werd er ook een kippenhok geplaatst. De school heeft zo de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk tot bij de kinderen gebracht.

In een volgende fase wordt het overige deel van de speelplaats volledig gerenoveerd.

Fotogalerij 
Speelbos basisschool De Iris
Speelbos basisschool De Iris
Speelbos basisschool De Iris
Speelbos basisschool De Iris
Speelbos basisschool De Iris
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs