BuitenSpel vernieuwt de speelplaats van het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel

Het Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel heeft haar nieuwe buitenruimte op 24 mei 2019 in gebruik genomen. Het volledige sportveld werd vernieuwd, onder meer dankzij het project BuitenSpel. Vandaag heeft de school één groot sportveld dat voorzien is van verschillende actieve uitdagingen.

Er is een omnivalente zone aanwezig met calisthenics modules (dit is fitnessen zonder toestellen en met het eigen lichaamsgewicht) en zitbankjes. De verdeling van het sportveld in twee velden maakt het mogelijk met een groter aantal leerlingen wedstrijden voetbal, basketbal, handbal of hockey te spelen. Deze sportmodaliteiten zorgen voor een gevarieerde keuze aan sportieve mogelijkheden waarbij iedereen kan ontspannen op zijn manier. De leerlingen kunnen voor elkaar supporteren, zelf deelnemen of scheidsrechter zijn.
Het terrein wordt na de schooluren opengesteld voor de buurt en verenigingen en wordt gebruikt in het kader van naschoolse activiteiten of vakantie-aanbod. Ook de VGC-speelpleinen maken gebruik van de infrastructuur.

 

Fotogalerij 
Nieuw sportveld Atheneum Hiel
Nieuw sportveld Atheneum Hiel
Nieuw sportveld Atheneum Hiel
Nieuw sportveld Atheneum Hiel
Nieuw sportveld Atheneum Hiel
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs