BuitenSpel vernieuwt de speelplaats van basisschool Veeweide in Anderlecht

De speelplaats van basisschool Veeweide werd met behulp van het project BuitenSpel gerenoveerd. De buitenruimte werd anders ingericht en is voortaan een plek waar de kinderen tot rust kunnen komen. Er werd hierbij ingespeeld op de verschillende individuele noden.

De school wenste een speelplaats waar leren door te spelen centraal staat, dit alles binnen een veilige omgeving. De grijze betonnen buitenruimte werd vervangen door een natuurlijke speelruimte waarbij er onder meer rustige zithoekjes werden gecreëerd en de kinderen bij elkaar kunnen zitten. Ook is er een afgescheiden voetbalzone zodat niet alle kinderen gehinderd worden door een rondvliegende bal. In de actieve zone kunnen ze klimmen, klauteren en glijden.
Het schoolteam, de leerlingen en de ouders werden betrokken bij het project en hebben elk hun inbreng gegeven. Zij zullen meehelpen bij het onderhoud van de nieuwe speelplaats.

 

 

 

Fotogalerij 
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Vernieuwde speelplaats basisschool Veeweide
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs