BuitenSpel vernieuwt de speelplaats van basisschool Van Asbroeck in Jette

De gemeentelijke basisschool Van Asbroeck in Jette heeft met behulp van de subsidie BuitenSpel haar speelplaats volledig gerenoveerd. Op 14 december 2019 werd de nieuwe buitenruimte feestelijk ingehuldigd.

De school wenste een speelplaats met een plek voor rust, gevarieerde actieve beweging en natuurbeleving. Drie grote zones werden gecreëerd: een actieve zone, een rustige zone, en een natuurbelevingszone.

De actieve zone biedt plaats voor meerdere bewegingsvormen en meerdere balsporten. De rustige zone biedt ruimte om te zitten, hangen, rustig ontspannen en babbelen, maar tegelijkertijd is dit een plaats voor ontmoeting en onthaal, voor informeren van en uitwisseling met de ouders. Ook het leeshoekje vindt hier haar plek. Tijdens de middagpauze kan hier ook gepicknickt worden. Tot slot is er ook een zone om te moestuinieren, om zich te verstoppen, en om er creatief mee aan de slag te gaan. Groenelementen zijn verspreid over de speelplaats die dienen als afscheiding, spelelement, en als verzachting van de speelplaats.

 

Fotogalerij 
Vernieuwde speelplaats basisschool Van Asbroeck in Jette
Vernieuwde speelplaats basisschool Van Asbroeck in Jette
Vernieuwde speelplaats basisschool Van Asbroeck in Jette
Vernieuwde speelplaats basisschool Van Asbroeck in Jette
Vernieuwde speelplaats basisschool Van Asbroeck in Jette
Vernieuwde speelplaats basisschool Van Asbroeck in Jette
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs