BuitenSpel vernieuwt de speelplaats van Basisschool Leo XIII in Neder-Over-Heembeek

Basisschool Leo XIII heeft haar beide speelplaatsen volledig gerenoveerd met behulp van het project BuitenSpel. Ze kon hiervoor rekenen op een subsidie van 200.000 euro van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Basisschool Leo XIII

Voortaan bieden de speelplaatsen voldoende inspiratie aan de kinderen om hun speeltijd op een leuke manier door te brengen. De school heeft een gevarieerd aanbod gecreëerd waarbij het welbevinden wordt gestimuleerd.

Zo is er een explorerende, creatieve en rustige zone aangelegd en is er een actieve zone in het midden van de binnenspeelplaats. Daarnaast heeft de school ook aandacht gegeven aan een combinatie van een rustige en creatieve elementen op de buitenspeelplaats. Tot slot werd er ook een uniek leertuin gecreëerd waarin de leerlingen met fauna en flora in aanraking komen.

 

 

 

Fotogalerij 
Basisschool Leo XIII
Basisschool Leo XIII
Basisschool Leo XIII
Basisschool Leo XIII
Basisschool Leo XIII
Basisschool Leo XIII
Basisschool Leo XIII
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs