BuitenSpel vernieuwt de speelplaats van Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht

Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht heeft haar speelplaats volledig gerenoveerd. Ze kreeg hiervoor steun via het project BuitenSpel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en ontving een subsidie van 84.203 euro.
Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht

Elk kind wil men een stimulerend plekje aanbieden dat aansluit bij de individuele noden. De school heeft daarom haar speelplaats ingericht in verschillende zones die elk een duidelijke bestemming heeft. Zo is onder meer een balspelzone dat conflictvrij voetballen moet bevorderen, een buitenklas/theater dat zowel een zitruimte als een plek om buiten les te geven is, een groene speelzone waar de leerlingen op ontdekking kunnen in relatie tot de natuur, en een speelzone met zitrotsen en waterspel.

Fotogalerij 
Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht
Basisschool Instituut Maria Onbevlekt in Anderlecht
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs