BuitenSpel vernieuwt de speelplaats van basisschool Boodschapinstituut in Schaarbeek

Het Boodschapinstituut in Schaarbeek heeft haar speelplaats gerenoveerd met behulp van het project BuitenSpel. Het accent werd gelegd op groene elementen.

 

De school had nood aan nieuwe educatieve ontspanningsmogelijkheden. Bovendien is het kinderdagverblijf uitgebreid waardoor de bestaande verharde buitenruimte kleiner werd en bijgevolg minder geschikt was om bijvoorbeeld te voetballen. Daarom werkte de school een visie uit waarbij vooral de voormalige tuin veel aandacht kreeg. Zo werd er hier onder meer een sportzone gecreëerd en kwam er een nieuwe (educatieve) schooltuin. In deze schooltuin zullen de leerlingen de kans krijgen om zelf groenten of bloemen te zaaien en de tuin te onderhouden. De tuin leent zich ook goed om les in te geven.

 

Wilt u meer foto's zien? Raadpleeg dan de galerij onderaan deze pagina.

 

 

Fotogalerij 
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Nieuwe speelplaats Boodschapinstituut
Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs