Brusselleer: centrum voor basiseducatie in Brussel

Brusselleer, het centrum voor basiseducatie in Brussel, organiseert cursussen voor mensen die niet lang naar school zijn geweest. De VGC en Brusselleer werken nauw samen op verschillende vlakken.
logo Brusselleer
 

Brusselleer: Centrum voor Basiseducatie in Brussel

Brusselleer is een Centrum voor Basiseducatie (CBE) dat erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. Een CBE geeft opleidingen voor laaggeletterde volwassenen. Het opleidingsaanbod is gericht op het aanleren en verhogen van competenties op het vlak van taal, rekenen, computer en algemene vorming (sociale vaardigheden, leren leren, ...)

Brusselleer geeft les op heel veel plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in gemeenschapscentra, scholen, wijkcentra … In het Huis van het Nederlands Brussel heeft Brusselleer ook een open leercentrum. Cursisten kunnen er op vrijwillige basis langskomen voor extra oefeningen, voor hulp  van leerkrachten …

Het cursusaanbod van Brusselleer is gratis. Cursisten moeten wel minstens 18 zijn. Brusselleer heeft zowel een aanbod voor Nederlandstaligen als voor mensen die geen Nederlands spreken.

 

Brusselleer en de VGC

Brusselleer vervult ook bijkomende opdrachten voor de VGC om in te spelen op de Brusselse context: meertaligheid, diversiteit, armoede, ... Zo krijgt Brusselleer de kans om te experimenteren met nieuwe methodieken op maat van de Brusselse cursist. Brusselleer werkt ook een aanbod uit voor specifieke doelgroepen, samen het brede Nederlandstalige netwerk.

  • "Mijn kind gaat naar school. Ik ook!", een project om laaggeletterde ouders te versterken zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school.
  • taalcoachingsprojecten en rekenateliers in opleidings- en tewerkstellingsorganisaties. 

De VGC is ook voor Brusselleer een belangrijke partner. Zij is decretaal vertegenwoordigd in de bestuursorganen van Brusselleer en ondersteunt de organisatie op verschillende vlakken.  Zo krijgen de leerkrachten en de centrale diensten van Brusselleer onderdak op de vierde verdieping van het gebouw waarin ook de administratie van de VGC gevestigd is.

 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Volwassenenonderwijs
Vorming en beroepsopleiding