Bednet

Bednet zorgt ervoor dat leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien.
Jongen volgt les via Bednet

Waarom Bednet?

Gratis en eenvoudig

 • Bednet is gratis voor ouders en school: computer, internet & begeleiding.
 • Het computersysteem is eenvoudig, ook voor kleuters en lagere schoolkinderen.
 • Bednet ondersteunt de school en leerling tijdens het hele traject.

Voor wie?

De leerling komt in aanmerking als hij of zij:

 • vaak of lange tijd afwezig is van school door
  • ziekte: langdurig of chronisch ziek, ook psychische ziektes
  • ongeval
  • operatie
  • bevallingsverlof
 • minimum 5 jaar is;
 • ingeschreven is in het Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs;
 • Bednet minstens een maand lang zal gebruiken tijdens het schooljaar (aansluitend of verdeeld over losse of halve lesdagen).

Meer info

info@bednet.be
www.bednet.be
 

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon kleuteronderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs