Abrusco: trajecten op maat, ter preventie van schoolverzuim en schooluitval

Teveel jongeren verlaten vandaag het onderwijs zonder kwalificatie. Dit hypothekeert hun kansen als jongvolwassene op de arbeidsmarkt. Abrusco biedt verschillende trajecten aan om schooluitval te vermijden en re-integratie te bevorderen.
foto: leerlingen op speelplaats (foto © VGC - Lander Loeckx)

Het traject van schoolgaande jongeren loopt niet altijd van een leien dakje. Sommige jongeren lopen vast op school, spijbelaars of afhakers dreigen zonder diploma de school te verlaten.

 

Het aanbod van Abrusco

Abrusco levert een bijdrage aan het stroomlijnen van het schoolondersteunend aanbod voor jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Op basis van begeleidingsmodules ontwikkelt Abrusco samen met de jongeren, ouders, school, CLB en partners een flexibel traject op maat voor de jongere.

Het gaat om volgende begeleidingsmodules:

  • jongerencoaching
  • individuele begeleiding
  • mentoraat
  • leerplekleren
  • klasactie
  • themawerking
  • herstel

Abrusco is er voor leerlingen van alle Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel, over de netten heen.

 

Aanmelden?

Alle aanmeldingen verlopen via KANS Centraal Meldpunt Brussel.

kans.brussels - Tel: 02/313.99.11

 

Contactinformatie

02 411 72 15 - info@abrusco.be - www.abrusco.be

Geldt voor de volgende onderwijsniveaus 
Buitengewoon secundair onderwijs
Gewoon secundair onderwijs