ict@school voor ouders

Image
Hebben sommige ouders in je school het moeilijk om digitaal te communiceren? Kunnen ze niet inloggen op het schoolplatform? Worden mails naar ouders niet beantwoord? Ligo Centrum Basiseducatie Brusselleer start vanaf september een proefaanbod ict voor laaggeschoolde ouders van leerlingen in Nederlandstalige Brusselse scholen (basis of secundair). 
Meer over ict@school voor ouders

Digitale Talentenmaand 25 oktober - 26 november 2021

Image
Het Beroepenhuis Gent organiseert samen met VDAB en de VGC de digitale Talentenmaand voor leerlingen van het 6de leerjaar lager onderwijs en het buitengewoon lager onderwijs type BA. Ze maken via een online aanbod in en rond de klas kennis met beroepen en talenten. Alle Nederlandstalige basisscholen in Brussel kunnen deelnemen.
Meer over Digitale Talentenmaand 25 oktober - 26 november 2021

Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt volop de kaart van gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

Image
In september 2021 wordt een nieuw deel van de scholencampus St.Michel in de Maritiemwijk in Molenbeek geopend. Naast onderwijs, zijn er ook verschillende sportclubs en vrijetijdsorganisaties die een plek krijgen in de sportzalen van het Imelda-Instituut en GO!4cITy. Door schoolsportinfrastructuur na de schooltijd open te stellen voor andere organisaties, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Brusselaars meer ontwikkelingskansen bieden en de sociale cohesie in de buurt stimuleren.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt volop de kaart van gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

Image
Tijdens de eerste lockdown installeerde de vzw STARTPROjecten met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) internetverbindingen bij 73 scholieren uit Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die thuis geen toegang tot internet hadden. De VGC heeft beslist om de subsidie voor deze internetverbindingen met een jaar te verlengen.
Meer over Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

VGC subsidieert aankoop of leasing van ICT-materiaal in het volwassenenonderwijs

Image
De instellingen van het Nederlandstalige volwassenenonderwijs in Brussel kunnen dankzij een nieuwe subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ICT-materialen aankopen of leasen om het leren en lesgeven in een digitale omgeving te versterken. Zo zorgt de VGC ook voor een digisprong in het volwassenenonderwijs.
Meer over VGC subsidieert aankoop of leasing van ICT-materiaal in het volwassenenonderwijs

Connect blijft ouderbetrokkenheid op school ondersteunen

Image
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verlengt het project Connect van de vzw i-mens. Connect ondersteunt een goede samenwerking en communicatie tussen scholen en ouders in een kansarme situatie. Met dit project worden ouders ook op een laagdrempelige manier toegeleid naar het welzijnswerk.
Meer over Connect blijft ouderbetrokkenheid op school ondersteunen

Nieuwe speelplaats voor vijf Nederlandstalige basisscholen in Brussel

Image
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft een BuitenSpel-subsidie van 470.500 euro aan vijf Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Hiermee kunnen de scholen hun speelplaats volledig renoveren en ombouwen tot een creatieve en uitdagende speelplek. Leerkrachten, leerlingen en ouders werken mee aan de nieuwe inrichting.
Meer over Nieuwe speelplaats voor vijf Nederlandstalige basisscholen in Brussel

Tien miljoen voor het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel

Image
De Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de inrichtende machten zetten met een totale investering van tien miljoen euro hun schouders onder een infrastructuurplan dat de pijnpunten in het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel wil wegwerken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek.
Meer over Tien miljoen voor het Nederlandstalig deeltijds kunstonderwijs (DKO) in Brussel

VGC organiseert open Zomerscholen

Image
Naast de bestaande Talen-t-Boost voor anderstalige nieuwkomers organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie dit jaar ook open Zomerscholen. Met dit initiatief wil de VGC leerlingen een extra duwtje in de rug geven, zodat ze in september weer vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen.
Meer over VGC organiseert open Zomerscholen

Laat je werkzoekende laatstejaars zich inschrijven bij Actiris en/of VDAB

Image
Het einde van het schooljaar nadert. Jongeren die willen gaan werken na dit schooljaar, moeten zich inschrijven als werkzoekende. Dat kan bij Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, of bij de VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
Meer over Laat je werkzoekende laatstejaars zich inschrijven bij Actiris en/of VDAB