Zomerschool Talentboost laat anderstalige kinderen al spelend Nederlands leren

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert voor de 16de keer Talentboost, een vakantieaanbod voor anderstalige nieuwkomers en kinderen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar leren er al spelend Nederlands in een taalatelier.

Talen en talenten

Gedurende vier aaneensluitende weken in juli ontdekken kinderen en jongeren hun talenten in een taalrijke omgeving. In taalateliers maken ze kennis met  verschillende interessegebieden zoals technologie, sport, muziek, media...  Dit jaar werkt het OCB bijvoorbeeld intensief samen met Jeugd en Muziek Brussel. Via kunst, yoga en dans leren kinderen zo beter Nederlands begrijpen en spreken.

Door de samenwerking met de bibliotheek Boekelberg krijgen de deelnemers de kans om via voorleessessies maar ook via ateliers de handen uit de mouwen te steken, de verbeelding te laten werken en de rijkdom van boeken en lezen te ontdekken. Maar ook andere talenten komen uitgebreid aan bod. Op een sportdag in het Elizabethpark bijvoorbeeld of tijdens stages bij de Brazilian Jiu Jitsu club. Ook een dagje meehelpen de dieren te verzorgen op de kinderboerderij van het Neerhof hoort erbij.

Tijdens het schooljaar talent-boosten

Doorheen het schooljaar worden 'terugkommomenten' georganiseerd rond taal, spel en uitstappen. De kinderen worden op basis van hun interesses en talenten actief toegeleid naar een taalrijk vrijetijdsaanbod. 

Talen-t-boost vindt dit jaar plaats van 5 juli tot 30 juli op Campus Comenius in Koekelberg.

Zomerschool

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseerde de eerste twee weken van juli ook zomerscholen.  In de voormiddag werd gericht gewerkt aan onderwijsdoelen op basis van het advies van de school van de leerling. De focus werd gelegd op Nederlands en wiskunde. In de namiddag was er een verrijkingsaanbod waarbij de talenten van leerlingen werden uitgedaagd.  Een 40-tal leerlingen ging op dit aanbod in.

Meer info

Via de website van het Onderwijscentrum Brussel:
https://www.onderwijscentrumbrussel.be/projecten/talentboost-zomer