Winnaar van de N-Brussel Master Thesis Award 2017

Publicatiedatum: 
19 maart 2018
Charlotte Landsheere wint de N-Brussel Master Thesis Award voor haar masterproef over sociale cohesie bij jongeren in Brussel. De laureaat ontvangt een geldprijs van 2.000 EUR en begeleiding in het kader van een eventuele peer-reviewed publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies. Ze kreeg ook de kans om haar onderzoek voor te stellen op de Nacht van de Kennis over Brussel.
Afbeelding winnende Masterproef N-Brussel Master Thesis Award

Winnaar

Charlotte Landsheere wint de N-Brussel Award voor haar masterproef "Jongeren in Brussel tussen hoop en angst. Een kwalitatief onderzoek naar de invloed van superdiversiteit en de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 op de sociale cohesie bij Brusselse jongeren" (Academiejaar 2016-2017).

Charlotte Landsheere studeerde Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). U kunt de scriptie raadplegen in de Vlaamse Scriptiebank.

De N-Brussel Master Thesis Award werd door het Brussels Studies Institute (BSI) uitgereikt op 16 maart 2018 voorafgaand aan de Nacht van de Kennis over Brussel. 

N-Brussel Awards

Elk academiejaar worden de N-Brussel Master en Bachelor Thesis Awards toegekend aan een pas afgestudeerde student aan een Nederlandstalige hogeronderwijsinstelling in Brussel voor een uitstekende thesis over Brussel. De VGC werkt hiervoor samen met Brussels Studies Institute (BSI). 

Meer informatie

www.onderwijsinbrussel.be/ondersteuning/n-brussel-thesis-awards