Vzw Talent en Studie: ondersteuning voor leerlingen met een passie voor sport of artistiek talent

Combineer je talent met studies

Bij het combineren van topsport- of artistiek talent met studies komen leerlingen vaak voor een grote uitdaging te staan. Gelukkig staat vzw Talent en Studie klaar om scholen te ondersteunen die deze talentrijke leerlingen een extra begeleidend kader willen bieden.

Deze opdracht vereist niet alleen doorzettingsvermogen van de leerlingen, maar ook de inzet van de leerkrachten en een flexibele instelling van de school. De aangepaste begeleiding kan verschillende vormen aannemen, zoals een flexibel uurrooster met ruimte voor trainingen gedurende de dag, toestemming voor artistieke prestaties in het buitenland, of studiebegeleiding in nauw overleg met de leerkrachten en de leerlingenbegeleiding.

Ondersteuning voor scholen

Vraag ondersteuning aan op www.talentenstudie.be

vzw Talent en Studie biedt financiële ondersteuning, zowel voor leerlingen die structureel als occasioneel een aangepaste begeleiding nodig hebben.
Het is dankzij een subsidie van de VGC dat de vzw in deze financiële ondersteuning van de scholen kan voorzien.

De vzw werkt netoverschrijdend voor leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Brussel.
Met de inzet van vzw Talent en Studie kunnen talentrijke leerlingen hun passie volgen en tegelijkertijd hun studie succesvol doorlopen. Samen met de scholen streven we ernaar om deze getalenteerde jongeren een kansrijke toekomst te bieden.