vzw Jeugd en Muziek Brussel brengt meer muziek in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Publicatiedatum: 
30 januari 2017
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) brengt meer muziek in de Nederlandstalige scholen, speelpleinen en Brede Scholen in Brussel dankzij een nieuwe samenwerking met de vzw Jeugd en Muziek Brussel.
Foto muziekkamp Aximax

De vzw ontvangt voor het jaar 2017 180.000 euro om muzikale beleving toegankelijker te maken voor de Brusselse kinderen en jongeren. Dat doen ze door een artistiek educatief aanbod voor de leerlingen uit het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren.

Leerkrachten worden ondersteund door workshops en coaching om met muziek aan de slag te gaan in de klassen.Ook in de Brede Scholen en op de VGC-speelpleinen zal de vzw Jeugd en Muziek Brussel haar expertise inzetten om jonge Brusselaars muziek te laten beleven.

Wil u als school meedenken over de concrete invulling van het aanbod voor leerlingenen of leerkrachten? Binnenkort ontvangt uw school een bevraging van vzw Jeugd en Muziek Brussel waar u uw suggesties kan delen.

De vzw verhuist naar de Brede School Nieuwland. De VGC zorgt er zo voor dat Jeugd en Muziek Brussel op dezelfde plek komt te zitten als het deeltijds kunstonderwijs van de Stad Brussel en de vzw Met-X. Het samenbrengen van de muziekpartners moet de toon zetten voor een nieuwe muzikale samenwerking.

www.jeugdenmuziekbrussel.be