Vraag tot 28 mei subsidies aan voor de organisatie van covid 19-opvang

Publicatiedatum: 
20 mei 2020
Scholen die externe partners moeten inschakelen voor de organisatie van de opvang van kinderen met ouders die buitenshuis moeten werken, die in een kwetsbare thuissituatie opgroeien of voor wie geen andere opvangoplossing is, kunnen nog tot 28 mei een subsidieaanvraag indienen.
Kinderen naar school

Tijdens de schooluren vangen de scholen kinderen op voor wie opvang nodig is omdat hun ouders buitenshuis moeten gaan werken, omdat ze in een gezin met een kwetsbare thuissituatie opgroeien of omdat ervoor hen geen andere opvangoplossing is. Zoals in de rest van het land vormen de groeiende vraag naar opvang, de veiligheidsmaatregelen en de heropstart van het onderwijs op school naast afstandsonderwijs, een grote uitdaging voor de Nederlandstalige basisscholen in Brussel.

Als een school vreest dat ze op school niet voldoende opvang kan verzekeren, wordt de buitenschoolse opvang als prioritaire partner aangesproken. Indien er dan nog nood is aan bijkomende opvangplaatsen, worden andere externe partners ingeschakeld om capaciteit bij te creëren. Voor deze externe partners voorziet de VGC een financiële vergoeding om de opvang te waarborgen van schoolkinderen die voorlopig niet naar de klas kunnen, maar tijdens de schooluren wel opvang nodig hebben.

Vraag nog tot 28 mei de subsidie aan voor de opvang bij externe partners via het subsidieloket van de VGC.