Vraag de subsidie ‘Klas in Actie’ aan voor je school

Scholen die samen met externe partners activiteiten organiseren voor hun leerlingen, kunnen nog tot 15 september een subsidie ‘Klas in Actie’ aanvragen.

Basisscholen en secundaire scholen die samen met partners extra kwaliteitsvolle activiteiten organiseren om leerplan- of ontwikkelingsdoelen te bereiken, kunnen hiervoor een subsidie van de VGC krijgen. De activiteiten moeten kaderen binnen bepaalde thema’s, én georganiseerd worden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook meerdaagse uitstappen die plaatsvinden binnen de landsgrenzen kunnen aan bod komen.

Meer informatie over de thema’s en de aanvraagprocedure vind je op de website van de VGC.