Vorming 'Hoe schrijf ik een goed Europees projectvoorstel binnen Erasmus+ KA2?'

Publicatiedatum: 
14 december 2017
Bent u een Nederlandstalige onderwijs- of vormingsinstelling in Brussel of een organisatie met een educatief aanbod en wil u een KA2-project starten? Kom donderdag 11 januari langs op de info- en vormingsnamiddag over het schrijven van Europese projectvoorstellen binnen Erasmus+ KA2. Een KA2-project is een project dat kadert binnen 'Strategische partnerschappen. Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken.'
Vorming 'Hoe schrijf ik een goed Europees projectvoorstel binnen Erasmus+ KA2?'

Schrijf u in voor de VGC info- en vormingsnamiddag over het schrijven van een goed projectvoorstel binnen Erasmus+ KA2.
 
Wanneer?
Donderdag 11 januari 2018 - start om 13.00uur
 
Voor wie?
Dit vormingsmoment richt zich tot alle Nederlandstalige Brusselse onderwijs- en vormingsinstellingen en organisaties met een educatief aanbod die een KA2-project willen starten.
 
Waar?
In het Renaissancegebouw van de VGC
Adres: Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel

Inschrijven?
Meer info en inschrijven