Vlaamse Gemeenschapscommissie verlengt internetabonnementen voor kwetsbare leerlingen

Tijdens de eerste lockdown installeerde de vzw STARTPROjecten met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) internetverbindingen bij 73 scholieren uit Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel die thuis geen toegang tot internet hadden. De VGC heeft beslist om de subsidie voor deze internetverbindingen met een jaar te verlengen.

De coronamaatregelen in het onderwijs hadden een sterke impact op de leerkansen en -mogelijkheden van de leerlingen. Het afstandsleren bracht heel wat uitdagingen met zich mee, zeker in het secundair onderwijs en in het bijzonder voor de leerlingen die geen toegang hebben tot het internet, was het volgen van lessen van op afstand niet evident.

Om hieraan tegemoet te komen, besliste de VGC om een subsidie van 28.800 EUR toe te kennen aan vzw STARTPROjecten voor het ter beschikking stellen van een internetverbinding aan 73 leerlingen uit 14 Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel. Deze leerlingen, die omwille van hun thuissituatie geen toegang hadden tot het internet, konden hierdoor van thuis uit deelnemen aan het afstandsonderwijs.

De VGC wil proactief inspelen op de onzekerheid rond het nieuwe schooljaar en kent daarom opnieuw een subsidie toe aan vzw STARTPROjecten. Met deze middelen kan de vzw de internetabonnementen van de 73 leerlingen met een jaar verlengen. Hierdoor zijn deze leerlingen en hun leerkrachten zeker dat ze ook volgend schooljaar optimaal gebruik zullen kunnen maken van de digitale leerplatformen.