Vlaamse Gemeenschapscommissie trekt volop de kaart van gedeeld gebruik schoolsportinfrastructuur

In september 2021 wordt een nieuw deel van de scholencampus St.Michel in de Maritiemwijk in Molenbeek geopend. Naast onderwijs, zijn er ook verschillende sportclubs en vrijetijdsorganisaties die een plek krijgen in de sportzalen van het Imelda-Instituut en GO!4cITy. Door schoolsportinfrastructuur na de schooltijd open te stellen voor andere organisaties, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Brusselaars meer ontwikkelingskansen bieden en de sociale cohesie in de buurt stimuleren.

Op 1 september 2020 opende de nieuwe scholencampus St.Michel in de Maritiemwijk in Molenbeek haar deuren. Het Imelda-Instituut trok als eerste in de nieuwe gebouwen. Een paar maanden later volgde GO!4cITy. Elke school heeft 7.500m² aan klaslokalen en lesruimte ter beschikking en samen delen ze 3.000m² buitenruimte en 2.000m² sportinfrastructuur. Die laatste zullen ze vanaf september na de schooluren delen voor verschillende sportinitiatieven.

De VGC-Sportdienst deed een oproep binnen het N-netwerk waarop verschillende sportclubs en vrijetijdsorganisaties zich meldden Zij kunnen vanaf september gebruik maken van een hal voor balsporten, een gymzaal en een danszaaltje.

Door de sportruimte op de scholencampus ook na de uren open te stellen, biedt de VGC een antwoord op de grote vraag naar bijkomende sportinfrastructuur in Brussel. Het naschoolse beheer van de sportzalen komt in handen van VGC-Sportdienst, die hiervoor nauw samenwerkt met beide scholen op de campus.

Organisaties die meer informatie willen over het zaalgebruik, kunnen contact opnemen met beheer.stmichel@vgc.be.