VGC versterkt taalondersteuning van Brusselse studenten

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 200.000 euro in projecten die taalondersteuning bieden aan studenten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten maken kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.

De taalondersteuningsprojecten bij Odisee en EhB werden in het begin van 2020 met de steun van de VGC opgestart. Met deze subsidie kunnen EhB en Odisee de taalondersteuningsprojecten ook volgend academiejaar verderzetten.

Naast de taalondersteuning op maat voor individuele studenten, wordt ook werk gemaakt van een digitaal platform waar studenten op hun eigen tempo aan zelfstudie kunnen doen. Er worden ook groepstrajecten georganiseerd, waar studenten samen begeleid worden rond bepaalde taalthema’s. Als de campussen deze herfst weer tot leven komen, organiseren de hogescholen laagdrempelige activiteiten waar de studenten hun mondelinge taalvaardigheid kunnen oefenen.

Daarnaast werken de hogescholen aan de professionalisering van de docenten. In overleg met de opleidingshoofden wordt bekeken hoe de taalondersteuning zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de vakken en het curriculum. Het lesmateriaal wordt bekeken en bijgestuurd en er worden workshops georganiseerd voor docenten. Door hen te leren hoe ze hun lessen taalkrachtiger maken, wordt de impact van de taalondersteuning nog groter en wordt ze duurzaam verankerd binnen de hogescholen.