VGC versterkt de taalondersteuning van Brusselse studenten

Publicatiedatum: 
28 september 2020
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) investeert 140.000 euro in projecten taalondersteuning voor studenten aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Odisee. De projecten moeten kwetsbare studenten in de graduaats- en lerarenopleidingen taalvaardiger maken en zorgen voor meertalige studenten die klaar zijn voor het Brusselse werkveld.
Studenten campus Odisee

De taalondersteuningsprojecten bij Odisee en EhB werden in het begin van 2020 met de steun van de VGC opgestart. De coronacrisis heeft ook de taalondersteuning van studenten voor een uitdaging gesteld. Met het wegvallen van het contactonderwijs, was het moeilijker om de studenten rechtstreeks en persoonlijk te bereiken. Toch zijn beide hogescholen er in geslaagd om studenten op maat te ondersteunen. Met deze subsidie kunnen EhB en Odisee de taalondersteuningsprojecten dit academiejaar verderzetten.

Naast de taalondersteuning voor individuele studenten, werken de hogescholen aan de professionalisering van de docenten. In overleg met de opleidingshoofden wordt bekeken hoe de taalondersteuning zo goed mogelijk aan kan sluiten bij de vakken en het curriculum. Het lesmateriaal wordt bekeken en bijgestuurd en er worden workshops georganiseerd voor docenten. Door hen te leren hoe ze hun lessen taalkrachtiger maken, wordt de impact van de taalondersteuning nog groter.

Om de studenten meertalig te laten afstuderen, heeft de taalondersteuning niet alleen aandacht voor het Nederlands, maar ook voor het Frans en Engels. Zo worden ze nog beter voorbereid op de Brusselse arbeidsmarkt, waar meertaligheid een must is.