VGC verhoogt subsidie aan Ligo Brusselleer om ouders in Brussel te helpen met Nederlands, rekenen en de computer

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) verhoogt de subsidie aan Ligo Brusselleer. Het is de bedoeling om nog meer ouders te versterken in kennis van het Nederlands, rekenen en computervaardigheden, zodat ze hun kinderen maximale onderwijskansen kunnen bieden. Ligo Brusselleer is het Brusselse Centrum voor Basiseducatie dat werkt aan geletterdheid en zelfredzaamheid van kortgeschoolde volwassenen.

Dankzij een subsidie van 566.857 euro van de VGC, zet Ligo Brusselleer het thema van geletterdheid op de kaart bij organisaties, scholen en overheden in Brussel. Via lessen en projecten van Ligo Brusselleer kunnen ouders hun vaardigheden op het vlak van taal, rekenen en ICT maar ook hun sleutelcompetenties zoals leren leren bijvoorbeeld, verbeteren.

Project ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’

In het Scholenproject versterkt Ligo Brusselleer kortgeschoolde ouders zodat ze hun kinderen beter kunnen volgen en stimuleren op school. ​ Met het Scholenproject komen ouders 2 maal per week in kleine groepjes samen op de school van hun kind om les te volgen onder begeleiding van een lesgever van Ligo Brusselleer. De extra subsidie voor Ligo Brusselleer in 2023 versterkt het Scholenproject ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’, dat zo kan uitbreiden van 26 naar 30 scholen. Thema’s die in dit project aan bod kunnen komen zijn: taalstimulering in de thuissituatie, vrije tijd en spelend leren, de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, …

Project ‘Welkom in de klas’

Naast deze thematische lessen organiseert Ligo Brusselleer op vraag van de school ‘Welkom in de klas’. Dat is een wekelijkse laagdrempelige ouder-kind activiteit in de klas (voor kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar). Het doel is om taal te stimuleren, ook de thuistaal, en ouderbetrokkenheid te verhogen. Op deze manier leren ouders en leerkracht elkaar ook beter kennen en begrijpen.

E-inclusie

Ligo Brusselleer zet ook nog meer in op e-inclusie en organiseert daartoe smartphone-lessen voor ouders van kinderen uit Nederlandstalige lagere en secundaire scholen. Tijdens drie lessen leren ouders meer over het gebruik van het schoolplatform, over communiceren via mail en over interessante educatieve apps.

Info:
​Daan Uytterhaegen – directeur
info@ligo-brusselleer.be