VGC steunt positieve identiteitsontwikkeling bij Brusselse jongeren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een subsidie van 105.840 euro toegekend aan het project ‘Wie zijn wij?’ van GO! Scholengroep Brussel. Dit project is gericht op het bevorderen van een positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren in een grootstedelijke omgeving.

Met deze subsidie geeft de VGC een extra stimulans aan initiatieven voor depolarisering en deradicalisering. Gedurende twee schooljaren zullen leerkrachten, ervaringsdeskundigen en experts samenwerken om identiteitsvragen aan te pakken die leerlingen van 10 tot 13 jaar tijdens hun puberteit bezighouden.

Het ‘Wie zijn wij?’-project omvat een lessenpakket, workshops voor onderwijzend personeel en acties om ouderbetrokkenheid te stimuleren. Het doel is om een preventieve aanpak te bieden en de dialoog te bevorderen om polarisatie tegen te gaan en de risico's op radicalisering te verminderen. Het project richt zich op jongeren, leerkrachten en ouders.

Door middel van workshops en trainingen biedt ‘Wie zijn wij?’ leerkrachten de nodige hulpmiddelen en vaardigheden om jongeren beter te begeleiden en te ondersteunen in hun positieve identiteitsontwikkeling. GO! Scholengroep Brussel hoopt zo de impact op het welzijn en de toekomst van de jongeren te vergroten.

De Scholengroep overkoepelt alle Nederlandstalige scholen van het Gemeenschapsonderwijs in Brussel. VGC en Scholengroep Brussel streven ernaar de projectresultaten ook naar andere scholen te verspreiden. Daarom zullen de ontwikkelde materialen gedeeld worden met het Onderwijscentrum Brussel van de VGC.