VGC organiseert open Zomerscholen

Naast de bestaande Talen-t-Boost voor anderstalige nieuwkomers organiseert de Vlaamse Gemeenschapscommissie dit jaar ook open Zomerscholen. Met dit initiatief wil de VGC leerlingen een extra duwtje in de rug geven, zodat ze in september weer vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen

Leerkrachten, leerlingen en ouders hebben in Coronatijden hard gewerkt om alle leerlingen te bereiken met hoogstaand afstandsonderwijs. Toch is er ongerustheid over leerachterstand bij de meest kwetsbare leerlingen. Via de Zomerscholen geeft de VGC de leerlingen de kans om die achterstand in te lopen, hun slaagkansen te stimuleren en onvermoede talenten te ontdekken.
De VGC-Zomerscholen zijn er voor die leerlingen die dit extra aanbod écht nodig hebben: Brusselse leerlingen met leervertraging die niet tijdens de schooltijd kan geremedieerd worden én waarbij een intensieve begeleiding van twee weken resultaten kan opleveren.

Open aanbod

De VGC-Zomerscholen gaan door van 5 tot 9 en van 12 tot 16 juli op 4 locaties in Brussel:

  • Onderwijscentrum Brussel (Lager onderwijs)
  • Campus Comenius Koekelberg (Lager onderwijs)
  • Campus Kompas Schaarbeek (Lager onderwijs)
  • Campus in de Picardstraat Sint-Jans-Molenbeek (Secundair onderwijs)

Aan alle scholen uit het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs in Brussel werd gevraagd welke de grootste noden zijn die bij hun leerlingen leven. De concrete invulling van de VGC-zomerscholen is afgestemd op de noden van leerlingen die niet terecht kunnen bij een schoolgebonden aanbod. De VGC-Zomerscholen bieden plaats aan 60 leerlingen uit de eerste graad van het lager onderwijs en 40 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs.

Tijdens de Zomerscholen krijgen de leerlingen elke voormiddag een onderwijskundig aanbod, gericht op Nederlands, wiskunde, wetenschappen, technologie en STEM in groepjes van vijf tot tien leerlingen. De namiddag staat open voor het verrijkingsaanbod: een divers pakket dat voorbereid wordt voor de verschillende locaties en waarvoor samengewerkt wordt met partners als Jeugd en Muziek, Kamo, Gluon of Databuzz. De VGC-Zomerscholen mikken op een aanbod waarbij de talenten van de leerlingen worden uitgedaagd.

Regierol

Tegelijk neemt de VGC als lokaal bestuur voor haar Zomerscholen een regierol op. De VGC ondersteunt de Zomerscholen zowel inhoudelijk als praktisch: ze verzorgt de communicatie naar de ouders, zet een centrale helpdesk op voor vragen van scholen, ouders en leerlingen, en levert via het Onderwijscentrum Brussel (OCB) inhoudelijke ondersteuning. Naast de inzet van het OCB trekt de VGC voor de organisatie van deze Zomerscholen nog extra 50.000 euro uit.)

Voor zijn inhoudelijke ondersteuning zal het OCB een beroep doen op de Onderwijsbibliotheek, die deze zomer open blijft. OCB voert vooraf een verkennend gesprek met de initiatiefnemers van de Zomerscholen om de gevraagde ondersteuning gericht te kunnen leveren en het centrum zal de Zomerscholen informeren over de partners waarmee zij voor het verrijkingsaanbod kunnen samenwerken.
De VGC organiseert op 23 juni een opstartmoment voor alle initiatiefnemers. In september volgt dan een gezamenlijk evaluatiemoment om terug te blikken, te evalueren en vooruit te zien. De VGC wil via de geleverde ondersteuning een pool van bekwame mederkers opbouwen voor toekomstige initiatieven.

Meer info?

Surf naar: https://www.onderwijscentrumbrussel.be/projecten/zomerscholen-2021, of contacteer onderwijs.vorming@vgc.be